اخذ مجوز و معافيت ها

از آنجائیکه تعدادی از اقلام وارداتی علاوه بر اخذ مجوز بازرگانی احتیاج به سایر دیگر مجوزها از جمله وزارت بهداشت ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ، جهاد کشاورزی، وزارت دفاع ... برحسب ( نوع جنس ) را دارد گروه بازرگانی شایانیر مفتخر است نسبت به انجام هریک از مجوزهای مربوطه اقدام نماید .

جهت آشنائی هرچه بیشتر به معرفی برخی از این مجوزها می پردازیم:

مجوز بهداشت:

این مجوز به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص انجام میشود :

مجوز ورود :این فرآیند شامل صدور مجوزی میباشد که بر طبق مقررات صادرات و واردات بازرگانی توسط وزارت بهداشت پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر میگرددو مربوط به واردات مواد اولیه غذائی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی میباشد.

خلاصه اجرائی فرآیند:

 1. ارائه درخواست متقاضی مبنی بر صدور مجوز گشایش
 2. دریافت چک لیست گشایش و تکمیل مدارک مطابق با چک لیست توسط ارباب رجوع
 3. بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس مربوطه
 4. در صورت تایید مدارک و آنالیز مربوطه 
    1) صدور مجوز گشایش
    2) امضاء معاونت
    3) ارائه دو نسخه پرفرمای صادر شده توسط معاونت به ارباب رجوع

مجوز ترخیص :

مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تایید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی ، برابر با مقررات صادر میگردد.

جهت صدور مجوز ترخیص :

متقاضی میبایست مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید.

 1. فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌
 2. اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌
 3. اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
 4. اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

مجوز تجهیزات پزشکی:

این مجوز مربوط به واردات تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی میباشد ، شیوه اخذ این مجوز به دو صورت مجوز ورود و یا مجوز ورود و ترخیص همزمان  میباشد که لازمه آن  انجام مراحل زیر میباشد:

 1. اخذ شناسیه فعالیتهای شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی
 2. معرفی ناظر فنی به اداره تجهیزات پزشکی
 3. تکمیل فرم های مربوطه در سایت IMED.IR
 4. اخذ نمایندگی از شرکت فروشنده و سایل تجهیزات پزشکی بهمراه مدارک و تاییدیه های مربوطه

مجوز مخابرات :

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از مجوزهایی است که علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش می بایستی برای بعضی از کالاها کسب شود که بیشتر این کالاها در فصل 85 کتاب مقررات و صادرات جای گرفته است. تجهیزات مخابراتی و رایویی و کنترل کننده دستگاهها و تجهیزات ناوبری … از عمده کالاهایی هستند که مشمول اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات می شوند. که به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص اعمال میشود.

مجوز ورود :

بعد از اخذ پروفرما می بایستی این پروفرما توسط سازمان تنظیم مقررات مجوز اولیه برای ثبت سفارش صادر گردد.

مجوز ترخیص :

وقتی کالا را در گمرک اظهار کردید . می بایستی نماینده سازمان از کالای شما بازدید کند و کار نمونه برداری انجام می شود و با نامه گمرک ” نمونه اخذ شده ” به اداره استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع می شود.

مجوز وزارت دفاع :

این وزارتخانه در خصوص صدور مجوز جهت کالاهای که از نظر استفاده میتواند قابل اشتعال و انفجار باشد ، اظهار نظر مینماید ،کالاهایی که میتواند کاربرد نظامی داشته باشد باید به تایید وزارت دفاع برسند ، که در پاره ای از موارد این وزارتخانه راساً اقدام و در سایر موارد از سازمان ها و ارگان های دیگر نظیر شورای امنیت ملی استعلام مینماید.

مجوز VIP:

سازمان دامپزشکی صادر کننده مجوز صادرات و واردات در خصوص غذای دام و طیور و آبزیان داروهای دامپزشکی ، دام زنده و تجهیزات پزشکی میباشد و مجوز VIP را در این خصوص صادر مینماید.VETERINARY IMPORT PREMISSION))

وزارت جهاد کشاورزی:

این وزارتخانه دارای واحده های متعددی میباشد . معاونت دام ،قرنطینه  گیاهی نهال ،بذر و یا جهت واردات سموم به سازمان حفظ نباتات ارجاع میگردد.

کمیسیون ماده یک :

برای واردات برخی کالاها که دارای شرایط خاص میباشند باید از طریق کمیسیون ماده یک مجوز ورود اخذ گردد .این شرایط عبارتند از

 1. کالا مستعمل بوده و واحد تولیدی هیچ گونه پروانه فعالیت از اداره صنایع و معادن نداشته باشد.
 2. زمانی که وارد کننده واحد تولیدی نبوده و بنا به مصلحت یک سازمان یا ارگان اقدام به واردات می نمائیم .
 3. کالاهایی که بنا به مصلحت و ضرورت که فارغ از دو حالت فوق میباشند بایستی این کمیسیون مجوز ورود آن را صادر نماید.
Top