صدور پروانه گمركی در بزرگترين گمرك كشور الكترونيكی شد

در راستاي الكترونيكي شدن رويه‌هاي گمركي در بزرگ‌ترين گمرك كشور، صدور پروانه سبز كاغذي در گمرك شهيد رجايي بندرعباس حذف شد.

عباس عليدادي ناظر گمركات استان هرمزگان و مديركل گمرك شهيدرجايي ضمن اعلام اين خبر گفت: از اين پس تمامي امور مربوط به رويه واردات اين گمرك به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد و موارد استعلام كالا نيز از طريق سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه پيامكي گمرك صورت مي‌گيرد.
وي افزود: صدور پروانه يا برگ سبز كاغذي در سالن واردات حذف و با پايان يافتن عمليات گمركي، صاحب كالا مي‌تواند رسيد كالا(release order) را صادر نمايد.
عليدادي اظهارداشت: با اين اقدام نه تنها رسيدگي به پرونده‌هاي گمركي در كوتاه‌ترين زمان ممكن توسط كارشناسان امور گمركي انجام مي‌شود، بلكه از جعل پروانه‌هاي كاغذي نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد.

شايان ذكر است كه استعلام پروانه‌هاي الكترونيكي از طريق سامانه پيامكي به شماره 30008887 و سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي به آدرسepl.irica.ir امكان‌پذير است.

تاریخ:4/5/94

Top