بررسي آمار تجارت خارجي ايران در چهار ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد كه تراز بازرگاني كشورمان همچنان مثبت است

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، در اين مدت، 14 ميليارد و 15 ميليون دلار انواع كالا از ايران به ساير كشورها صادر و در مقابل 13 ميليارد و 822 ميليون دلار نيز وارد كشور شده است.

همچنين ميزان وزني كالاهاي صادراتي كشورمان در مدت يادشده 32 ميليون و 442 هزار تن و ميزان وزني كالاهاي وارداتي نيز 11 ميليون و 392 هزار تن بوده است.

بررسي تحليلي تجارت خارجي ايران در اين مدت نشان مي‌دهد كه همچنان تراز بازرگاني جمهوري اسلامي ايران مثبت و حجم صادرات بيشتر از واردات بوده است اما صادرات كشورمان 15 و 20 صدم درصد و واردات نيز 20 و 18 صدم درصد كاهش داشته است.

اين گزارش مي‌افزايد، كارنامه تجارت خارجي ايران در اين مدت حاكي از آن است كه كاهش 39 و 39صدم درصدي صادرات ميعانات گازي بيشترين تأثير را در كاهش حجم صادرات كشورمان داشته است.

اقلام عمده كالاهاي صادراتي

اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسي، شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده به ارزش 675 ميليون دلار و سهم ارزشي 6 و25صدم درصد، پروپان مايع شده به ارزش 540 ميليون دلار و سهم ارزشي 4 و 99 صدم درصد و قير نفت به ارزش 480 ميليون دلار و سهم ارزشي 4 و 44 صدم درصد بوده است.

عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني

چين همچنان بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني به‌شمار مي‌رود. اين كشور در 4 ماهه نخست امسال 7 ميليون و 912 هزار تن كالا به ارزش 2 ميليارد و 562 ميليون دلار از ايران وارد كرد. پس از اين، كشور عراق قرار دارد. صادرات به عراق نيز در اين مدت با 4 درصد افزايش به يك ميليارد و 997 ميليون دلار رسيد.

امارات متحده عربي در اين مدت يك ميليارد و 683 ميليون دلار انواع كالا از ايران وارد كرد و با 34 درصد افزايش نسبت به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

هند در رتبه چهارم قرار گرفت. صادرات ايران به هند در اين مدت 913 ميليون دلار بود كه 33 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين افغانستان نيز 811 ميليون دلار كالا از ايران وارد كرد و در رتبه پنجم قرار گرفت.

اقلام عمده واردات

اين كالاها به ترتيب شامل ذرت دامي به ارزش 430 ميليون دلار، برنج به ارزش 302 ميليون دلار، كنجاله سويا به ارزش 297 ميليون دلار و ماشين‌آلات شكل دادن محصولات معدني به ارزش 271 ميليون دلار هستند. قطعات منفصله جهت توليد خودروي سواري نيز عنوان پنجمين كالاي عمده وارداتي كشورمان در اين مدت است كه به ارزش 264 ميليون دلار وارد كشورمان شده است.

كشورهاي عمده صادركننده كالا

چين در اين مدت عمده‌ترين كشور صادركننده كالا به ايران بوده است. سهم اين كشور از كل واردات كشورمان 3 ميليارد و 518 ميليون دلار بود. با اين حال صادرات چين به ايران در مدت يادشده بيش از 9 درصد كاهش داشته است. امارات متحده عربي رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در اين مدت 3 ميليارد و 38 ميليون دلار انواع كالا به ايران صادر كرده كه مجموع صادرات اين كشور نيز با 32 درصد كاهش همراه بوده است. رتبه‌هاي بعدي نيز به كره جنوبي، تركيه و هند اختصاص دارد كه هر يك از اين كشورها به ترتيب يك ميليارد و 265 ميليون دلار، يك ميليارد و 56 ميليون دلار و 843 ميليون دلار انواع كالا به ايران صادر كرده‌اند.

تاریخ:4/5/94

Top