رئيس كل گمرك ايران تأكيد كرد پنجره واحد تجارت فرامرزي...

رئيس كل گمرك ايران تأكيد كرد پنجره واحد تجارت فرامرزي، اولويت اول گمركات سراسر كشور نشست معاونين فني و امور گمركي گمركات سراسر كشور با موضوع مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حالي برگزار شد

رئيس كل گمرك ايران تأكيد كرد پنجره واحد تجارت فرامرزي، اولويت اول گمركات سراسر كشور نشست معاونين فني و امور گمركي گمركات سراسر كشور با موضوع مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حالي برگزار شد كه مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در اين نشست توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزي را اولويت اول گمركات سراسر كشور عنوان كرد.

دكتر مسعود كرباسيان در اين نشست به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اشاره كرد و گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 7 قانون رفع موانع توليد پذيرفتند كه گمرك پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي را برعهده بگيرد و دليل آن هم مشخص است، چون اين گمرك است كالاها را مي‌بيند و بايد بپذيريم كه همه زير يك پنجره تجميع شوند.

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه قبل از مصوبه مجلس گمرك ايران اجراي طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي را شروع كرده بود، افزود: سامانه جامع گمركي كه در پنجره واحد تجارت فرامرزي تعريف شده قبل از مصوبه مجلس در گمركات سراسر كشور پياده‌سازي شد. كرباسيان با اشاره به چگونگي اعمال قوانين و مقررات امور گمركي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اظهارداشت: فرمان مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي تكليف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را روشن كرده و مناطق آزاد بايد پايگاه‌هاي صادرات و سرمايه‌گذاري باشند.

بنابراين گزارش محمدرضا نادري معاون فني و امور گمركي نيز اين نشست گفت: هم‌اكنون مجموع واردات و صادرات كشورمان از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رقم بسيار بالايي است.

وي ادامه داد: گمرك قوانين متعددي را در اين مناطق اجرا مي‌كند كه شامل برخي معافيت‌ها نيز در اين مناطق هست .

معاون فني و امور گمركي در ادامه تأكيد كرد: گمرك در اين مناطق بر حسن اجراي قوانين و مقررات نظارت مي‌كند و مي‌بايست اين نظارت افزايش يابد.

تاریخ:2/5/94

Top